Onze Parochie

Via onderstaande youtubelink kunt de viering van Maria Lichtmis (met kaarsenwijding) van 4 februari j.l. terug zien:

Het is alweer drie jaar geleden dat onze vast organist zijn 60-jarig jubileum vierde. Vanwege de Coronamaatregelen toendertijd is het niet van een groots feest gekomen. Natuurlijk is er aandacht aan besteed door o.a. het kerkbestuur dmv het aanbieden van passende cadeaus Een van de cadeaus was een Tiffany raamhanger gemaakt door Gina Deen.

Wim Hoogewoning interviewde de jubilaris Frans (en ook Corrie natuurlijk ) en maakte er het onderstaande videoverslag van.

Belangstellende
Als u in aanraking bent gekomen met de Oud-Katholieke Kerk en u bent belangstellend naar meer, dan bent u van harte welkom tijdens onze vieringen en activiteiten.
Regelmatig worden er gespreks- en thema-avonden georganiseerd waarin er dieper wordt ingegaan op het Oud-Katholicisme of op andere thema’s die gerelateerd zijn aan onze kerk.

Gastlid

Sinds een paar jaar kent de Oud-Katholieke kerk ook het gastlidmaatschap. Dat wil zeggen dat u volop mee kunt doen in de vieringen en activiteiten van de parochie, zonder u nog vast te hoeven leggen in een ‘officieel’ lidmaatschap. 

Waarom zou u gastlid worden?
Een belangrijke reden zou kunnen zijn  “Ik wil het eerst maar eens een tijdje ‘gewoon aanzien”. “Ik wil wel ‘bij de parochie horen’, maar nog niet de beslissing voor een lidmaatschap nemen. Eerst maar eens zien hoe ik me hier over langere tijd voel…”.

Een andere reden kan zijn dat u erover denkt om over te stappen vanuit een andere kerkgemeenschap, maar er nog over twijfelt of u zich uit wilt schrijven bij de kerk, waartoe u tot nu toe hebt behoord.
Het is een belangrijke stap die u wellicht niet van de ene op de andere dag wilt nemen. 

In de praktijk…
Het maakt allemaal niet zo vreselijk veel verschil. Gastleden kunnen overal aan meedoen en er komt niemand op u af om te vragen ‘wanneer u nu eens echt lid denkt te gaan worden’. Ook van gastleden wordt gevraagd zich met tijd en geld in te zetten voor de parochie, net als dat voor ‘gewone’ leden geldt. Als gastlid bent u wel uitgesloten van de stemmingen op gemeentevergaderingen, deelname aan het kerkbestuur of afvaardigingen namens de parochie in de landelijke kerk.

Hoe wordt u gastlid?

Dit doet u, door een mail te sturen naar Corrie Kievith (ckievith@live.nl) met het verzoek om als gastlid te worden ingeschreven in de landelijke administratie van de Oud-Katholieke kerk. Corrie heeft de volgende gegevens nodig:

Volledige naam, geboortedatum, doopdatum, adres, email, telefoonnummer, burgerlijke staat.

Lid

Als u besluit (volledig) lid te worden, dan laat u zich in- of overschrijven.
U kunt zich hiertoe ook tot Corrie Kievith wenden, zij heeft in deze ook dezelfde gegevens van u nodig als die hierboven staan omschreven bij ‘gastlidmaatschap’.

Wat u ook besluit,
wij zien u graag terug in onze parochiekerk en/of bij onze parochie-activiteiten!