Kerkbalans

Kerkbalans factuur

Dit jaar zijn we overgegaan op het versturen van de oproep om bij te dragen aan Kerkbalans per email in plaats van per post.