Bijdragen en giften

Financiële ondersteuning / giften:

Rekeningnummers Oud-Katholieke Kerk Culemborg:
.

NL72ABNA0470142065 t.n.v. Kerkbestuur Oud-Katholieke Gemeente Culemborg