Contact

Secretaris Kerkbestuur:

Margot Kersaan
06-23597263

Penningmeester Kerkbestuur:

Henk van Duijn
06-12108648

Koster:

Frans Jacques
06-12659191
jacques15@zonnet.nl

Websitebeheerder:

Henk Witte
06-21145010
henkwitte1961@gmail.com

 Financiële ondersteuning / giften:

NL72ABNA0470142065 t.n.v. Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Culemborg