Contact

Secretaris Kerkbestuur:

Margot Kersaan
06-23597263
kersaan@planet.nl

Penningmeester Kerkbestuur:

Henk van Duijn
06-12108648
penningmeester@culemborg.okkn.nl

Koster:

Frans Jacques
06-12659191
jacques15@zonnet.nl

Websitebeheerders:

Frank Duivenvoorde – pastor.okkc@gmail.com
06-13180126

Wim Hoogewoning – wim.hoogewoning@gmail.com
06-45921149

Henk van Duijn – penningmeester@culemborg.okkn.nl
06-12108648 Financiële ondersteuning / giften:

NL72ABNA0470142065 t.n.v. Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Culemborg