Interview met parochiane Babs Timmerman

.

 
 
 
Interview met parochiane mevr. Babs Timmerman († 01-01-2017)
Afgenomen door Wim Hoogewoning
December 2015
 
© Oud-Katholieke Kerk Culemborg
.
.