Naamlijst van Pastoors

Naamlijst van Pastoors

1 Gerritsen, Henrick (Desiderius)  Ong. 1578    
2 Meteren, Cornelis van 1620 1624 Overleed te Culemborg.
Mogelijk oprichter van de oude schuilkerk achter de Varkensmarkt
3 Kok, Andreas Arsenius Ong. 1626 1635  
4 Zijpenesse, Johannes van 1636 1640  
5 Verhaer, Jacobus 1640 1664

Werd om een geschil met een Gereformeerde predikant verbannen. Hij werd pastoor te Amsterdam van de toen bestaande kerk aan de Singel bij de Oude Spiegelstraat Noordzijde.

6 Kuilenburg, Johannes van 1664 1667  
7 Stella, Adrianus 1667 1671  
8 Heermans, Adrianus 1671   Werd benoemd tot pastoor aan de St. Gudule te Brussel
9 Spiegel, Simon   1679  
10 Vorst, Daniel van der 1679 1692  
11 Buytendijk, Johannes 1692 1692 Culemborger van geboorte, is de weldoender van de gemeente geweest waaraan hij zijn bezittingen naliet. Overleden op 24 december 1692
12 Torck, Matthias 1693 1695 Legde de bediening neer, toen hij als doctor in de godsgeleerdheid te Emmerik beroepen werd. Overleden  ong. 1695
13 Cockaert, Antonius 1695 1727  
14 Loyens, Jordanus Michael 1727 1752  
15 Broekman, Adrianus Johannes 1752 1765 Werd in januari 1765 president van het Seminarie te Amersfoort en 1 maart 1778 bisschop van Haarlem. Overleden 28 november 1800.
16 Kalken, Pelegrinus Petrus van 1765 1806  
17 Bikker, Richardus 1806 1830  
18 Everdingen, Theodorus Johannes van 1830 1839 Bouwpastoor van de kerk te Culemborg, ingewijd 1836.
19 Jong, Cornelis Gijsbertus de 1839 1847 Overleed aan de tyfus.
20 Verhoef, Henricus Theodorus 1848 1854  
21 Harderwijk, Cornelis Augustinus 1854 1868  
22 Vlooten, Cornelis van 1868 1896 Oprichter van de afdeling van het Oud-Kath. Ondersteuningsfonds
23 Bruggeman, Jacob 1896 1898  
24 Mittelbeck, Cornelius Adrianus 1898 1902 Legde zijn ambt neer omdat hij in het huwelijk trad. (Pastoors mochten vanaf 1922 huwen.)
25 Rinkel, Gerardus Lambertus 1902 1908  
26 Oord, Jacob van der 1908 1916  
 27 Buuren, Petrus Johannes van 1916 1922 Is de oprichter van de jongerenvereniging Gideon, opgericht mei 1917.
28 Verhey, Hendrikus Johannes 1922 1924  
29 Guddee, Arie Hermanus 1924 1938  
30 Steen, Franciscus Timotheus van der 1938 1945  
31 Kleef, Bastiaan Abraham van 1945 1953  
32 Zanten, Johannes Adrianus Jan van 1953 1972 Overleden te Culemborg en begraven op de Oud-Katholieke begraafplaats aldaar.
33 Wijker, Engel 1972 1977  
34 Ouwens, Koenraad 1977 1980  
35 Horstman, Teunis 1980 1984  
36 Spaans, Jacob 1984 2004  
37 Sarot, Evrard Nicolas 2004 2013  
38 Duivenvoorde, Frank 2015