Zondagsdiensten

Iedere zondag kunt u om 10 uur een dienst meemaken. In het rooster van voorgangers kunt u zelf de soort dienst en de voorgangers – een Eucharistieviering of een dienst van Schrift en Gebed- opzoeken.


Zondag 19 mei Hoogfeest van Pinksteren

Hoogfeest van Pinksteren 19 mei


Deze Pinksterzondag zijn de parochianen van de Lutherse Gemeente van Culemborg bij ons te gast.
In deze viering is de voorganger pastoor Frank Duivenvoorde , geassisteerd door Margot Kersaan en Evert van der Veer. De organist is Frans Kievith.

De geest des Heren vervulde heel het aardrijk. Halleluja! En Hij, door wie alles mvat wordt, draagt kennis van alles wat wordt gesproken. Halleluja, halleluja, halleluja!
God staat op, daar stuiven uiteen wie zich tegen hem keerden, zij vluchten voor zijn Aanschijn.

Eerste Schriftlezing: Genesis 11, 1-9
Tweede Schriftlezing: Handelingen 2, 1-11
Evangelielezing: Johannes 14, 23-29

Na afloop van de viering is er weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Van harte welkom!
Daarna is iedereen welkom voor een lunch bestaande uit belegde broodjes en soep. Wie zelf ook iets wil bijdragen in de vorm van iets eetbaars…………salades, fruit, taart oid, dit wordt zeer op prijs gesteld.
We duimen voor mooi weer, zodat we ook van de mooie tuin kunnen genieten.


Afbeelding met schermopname, patroon, cirkel, Graphics

Automatisch gegenereerde beschrijving