WERELDGEBEDSDAG

Op vrijdag 1 maart van 16.00-17.00 uur is er een gebedsdienst in de Oud Katholieke Kerk i.v.m. Wereldgebedsdag. Het thema is: ‘Verdraag elkaar in liefde’
De voorgangers zijn: Mevr. Margot Kersaan (OKK), Ds. Elsje Braam (PGC) en Ds. Simone Visser (NGK).

Wat is wereldgebedsdag? Op deze dag komen in de hele wereld vrouwen bij elkaar om samen te bidden, te zingen en verhalen in geloof te delen. Overal ter wereld wordt dezelfde liturgie gebeden, die per jaar wordt voorbereid door vrouwen uit een daarvoor gekozen land. Dit jaar is de liturgie voorbereid door vrouwen uit de Palestijnse gebieden. Dit is al vastgelegd in 2014 en nu tien jaar later vieren we deze liturgie.

Iedereen is welkom om mee te komen bidden (en daardoor het gebed in de wereld gaande te houden) ongeacht geslacht/gender/identiteit.
Oud Katholieke Kerk Varkensmarkt 18 Culemborg; vrijdagmiddag 1 maart van 16.00 tot 17.00 uur