Vastengroet 2024

Kerkbalans 2024

Kerkbalans 2024 : Geef vandaag voor de kerk van morgen

De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden te vangen…

De kerk is een plek waar mensen rust en verdieping kunnen vinden, waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo proberen we als gemeenschap van  betekenis te zijn in de Culemborgse samenleving.  Het is ook een plek waar mensen het geloof met elkaar delen en waar mensen  God in de stilte, in gebed, Woord en Sacrament kunnen ontmoeten.

Onze Werkgroep Zieken en Ouderenbezoek geeft aandacht aan de kwetsbaren onder ons. Waar mogelijk proberen we mensen bij te staan met gastvrijheid, een luisterend oor en/of een pastoraal advies. We zamelen  wekelijks in voor de Voedselbank waar we dankzij uw gulheid elke week een hoeveelheid waardevolle boodschappen kunnen afleveren. Of we verzamelen handtekeningen en schrijven brieven voor Amnesty International. Of onze diaconie probeert te voorzien in individuele vragen als het gaat om materiële noden. Maar ook is er werk aan de website, de gespreksgroepen die opgestart worden en de activiteiten die onder de vlag van het Stadsklooster georganiseerd worden, zoals de lunchpauzemeditaties, de meditatiecursus en de kloosterretraites. Als kleine lokale geloofsgemeenschap proberen we een gastvrije herberg te zijn waarvan de deur vaak openstaat en  waar mensen een luisterend oor vinden en hun verhaal kwijt kunnen.

Ook al is de waarde van de kerk niet in bedragen te vangen, kerk-zijn kost wel geld. Denk aan het onderhoud van  kerkgebouw en pastorie, de renovatie van het meer dan 100 jaar oude monumentale orgel,  het pastoraat (met name de zieken- en ouderenzorg) , het verwarmen van de kerk, de zorg voor de wekelijkse ontmoetingen, het onderhoud van de tuin.  Uw trouwe steun was de afgelopen jaren geweldig, mede waardoor we de gestegen kosten voor o.a. verwarming en energie het hoofd konden bieden.

In 2024 willen we doorgaan om die gastvrije plek te zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding vinden en geïnspireerd raken.. Alleen samen kunnen we dit waarmaken! Uw steun is daarbij van onschatbare waarde! Met dit schrijven doen we daarom weer een beroep op u voor een financiële bijdrage.

Daarom doen wij mee met de Actie Kerkbalans. Mogen we ook dit jaar weer op Uw steun rekenen ?

 U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL72ABNA 0470142065 t.n.v. Kerkbestuur Oud-Katholieke Parochie onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024. Of maak gebruik van dit tikkie https://tikkie.me/pay/OKKC/7q3ty1AVFVPywVkj12aPkr

Afbeelding met schermopname, patroon, cirkel, Graphics

Automatisch gegenereerde beschrijving

Alvast heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Namens het kerkbestuur,

Pastoor Frank Duivenvoorde