Oecumenische pinksterviering

Oecumenische Viering

Op zondag 28 mei om 10.00 u is er een oecumenische Pinksterviering in de Oud-Katholieke Kerk. Voorgangers zijn pastoor Frank Duivenvoorde en  dominee Dethlef Bohlken van de Evangelisch- Lutherse Kerk. Hiermee wordt – na corona-  een oude traditie weer opgepakt die al langer bestaat tussen Oud-Katholieken en Evangelisch-Luthersen, ook wel ‘de kleine oecumene’ genoemd. 

Na de viering is er gelegenheid elkaar onderling te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in de fraaie pastorietuin – we hopen natuurlijk op mooi weer –  van de Oud Katholieke Parochie. Van harte welkom!