Veraf

 

Vijf jaar geleden is onze parochie begonnen met het ondersteunen van een Filippijnse priesterstudent van de IFI. De eerste theologiestudent die we steunden was Jonathan Paulino. Hij was een gedreven student en studeerde in vier jaar tijd af. Hij is inmiddels priestergewijd en pastoor in het bisdom Palawan.

Sinds mei 2011 steunen we Gemar Luyas. Hij is opgegroeid op Palawan en heeft al jong zijn vader verloren.

Als middelbare scholier is hij opgenomen in het gezin van pastoor Ben Ybera. In ruil voor zijn middelbare schoolopleiding, kost en inwoning assisteerde hij de pastoor als misdienaar. Voor de kinderen van de pastoor was hij een oudere broer.

Hij heeft gezien wat het betekent om priester te zijn in de Filippijnen. Gelovigen komen niet alleen met pastorale vragen bij de pastoor, maar ze kloppen ook aan wanneer ze in materiële nood zijn. De armoede is groot in de Filippijnen. Het is een van de armste landen van Azië. Langzaam is in Gemar het verlangen gegroeid om priester te worden. Alvorens hij hij naar het seminarie kon moest hij twee jaar aan de universiteit studeren. Hij heeft in deze jaren accountacy gestudeerd. Na die tijd heeft hij gekozen om naar het seminarie te gaan.

Hij studeert nu aan het Aglipay Central Theological Seminary in Pangasinan.

In een brief aan onze parochie schrijft hij het volgende:

Omdat ik God wil dienen wil ik priester worden. Maar ik wil niet alleen priester worden om God beter te kunnen dienen, ik wil ook de mens dienen door Gods evangelie te verkondigen in woord en daad. Daarbij besef ik heel goed dat wanneer ik priester ben, ik niet persé minder zorgen zal hebben, ook dan zal ik mijzelf nog steeds opofferingen moeten getroosten.

Mijn leven als seminarist verschilt nogal van dat buiten het seminarie. Op het seminarie moet je niet alleen hard studeren, maar ook stevig aanpakken om het seminarie draaiend te houden. Gelukkig blijft er naast mijn studie en werk tijd voor basketbal, dat is mijn grote liefhebberij.

Ik ben erg blij en vooral gelukkig dat u bereid bent om mijn studie niet alleen geestelijk maar ook financieel te ondersteunen. Ik beloof u dat ik uw vertrouwen niet zal beschamen en altijd mijn uiterste best zal (blijven) doen.

Gemar Luyas in het gedeelte van de seminarietuin waar hij verantwoordelijk voor draagt.

Het is een voorrecht dat wij deze student tot steun te mogen zijn. Het is belangrijk dat we hem in gebed en financieel blijven dragen. Wij kunnen met elkaar zijn droom – priester worden – waar maken!

Pastoor Ben Ybera (l) en pastoor Jonathan Paulino (r) bij de zegening van een huis.