Overzicht van vieringen

Een positief bericht: het kerkbestuur heeft toestemming verkregen om vanaf zondag 7 juni weer op zondag vieringen te houden in de kerk. Het vieren kan voorlopig nog niet op de manier zoals we gewend waren. Daarom zet ik hieronder op een rijtje waar we ons aan te houden hebben, zodat jullie daar vast een beeld van kunnen krijgen, en voorbereid zijn.

 

  1. Er zijn nog maar 30 plaatsen per viering beschikbaar voor kerkgangers, omdat de stoelen op 1,5 afstand van elkaar moeten staan  
  2. Kerkgangers moeten zich vooraf aanmelden. Er moet per viering een lijst worden bijgehouden van wie zich hebben aangemeld, met hun complete adresgegevens en telefoonnummers, zodat, mocht er bij een kerkganger of in het gezin van een kerkganger corona optreden, snel achterhaald kan worden wie er potentieel besmet kan zijn geraakt. Bij de ingang van de kerk wordt door de koster aan de hand van de lijst aangegeven wie er komen en wordt een gezondheidscheck gedaan. De lijsten moeten 4 weken bewaard worden. Ik ga vanaf volgende week iedere woensdag een mailing sturen om te vragen wie er de zondag daarop naar de kerkdienst wil komen, met het verzoek om daar uiterlijk vrijdagavond op te beantwoorden, zodat ik op zaterdag de lijst voor de koster kan samenstellen.
  3. Kerkgangers moeten hun handen desinfecteren bij de ingang van de kerk. Er staat een desinfecteringszuil.
  4. Er is geen vrije plaatskeuze, plaatsen worden toegewezen door de koster
  5. Er mag niet worden gezongen in de diensten omdat zingen een grotere kans geeft op het verspreiden van het virus. Er mogen geen kerkboeken of gezangenboeken in de kerk aanwezig zijn.
  6. Er geldt een looproute en een protocol voor het opstaan en naar de communiebank gaan en het na de communie weer terugkeren naar de plaats, zodat kerkgangers elkaar niet passeren
  7. Er mogen tijdens de viering geen collecteschalen rondgaan, er staan collecteschalen voor de 1e en de 2e collecte klaar bij de uitgang van de kerk. Ook kan er natuurlijk digitaal gedoneerd worden.
  8. Er liggen liturgieboekjes klaar op iedere stoel. Na afloop neemt iedere kerkganger zijn/haar eigen liturgieboekje mee en gooit dit bij de uitgang in een daarvoor klaarstaande bak
  9. Het protocol schrijft voor dat er geen koffiedrinken mag zijn na afloop van de dienst. Plattegrond kerk