Hoorns Byzantijns Mannenkoor

Op zondag 3 september 2023 verleent het HBMK- onder leiding van Grigori Sarolea- haar medewerking aan de eucharistieviering.
De parochianen van de OKK Eindhoven samen met pastoors Wim van den Berg en Leonie van Straaten zijn deze zondag bij ons te gast.

Om 13.45 uur geeft het HBMK nog een middagconcert met als thema “Nazomeren” : u kunt dan (na)genieten van de mooie , warme klanken van de Byzantijnse gezangen.
De entree is vrij, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Na het middagconcert van het HBMK organiseert de parochie de jaarlijkse parochie-barbecue. Opgave via de koster Frans Jacques.