Goede week en Pasen 2023

Photo by Bruno van der Kraan at Unsplash

Zondag 2 april 10.00 u: Palmpasenviering met Palmtakkenwijding
Voorganger pastoor Frank Duivenvoorde en lectoren Margot Kersaan en Evert van der Veer.
Herdenking van de bijzondere intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem waarbij hij als een koning wordt verwelkomd door de bevolking die hem met Palmtakken toezwaaien.

Maandag 3 april 18.30 u : Meditatief uur ‘Stille Tijd’ met levend licht
Kerk open vanaf 18.30 u -U kunt binnenkomen tot 18.50 u ; Start Meditatie met verstillenden luistermuziek 18.50 u vervolgens 30 min. stilte. En tenslotte afsluitend verstillende luistermuziek. Afsluiting 19.30 u.

Dinsdag 4 april 12.00 u : Lunchpauzemeditatie (duurt tot ongeveer 12.30 u)

Donderdag 6 april 19.00 u : Witte Donderdagviering
Op Witte Donderdag herdenken we het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen hield in Jeruzalem voor zijn lijden en sterven ; tevens wordt de instelling van de H. Eucharistie en het Priesterschap gevierd.

Goede Vrijdag 7 april 15.00 u : Kruisverering
Een stille ingetogen viering waar de kruisdood van Jezus wordt herdacht met lezing van het Passieverhaal en bloemenhulde bij het Kruis . In deze viering staan we ook stil bij de actualiteit van het lijden in de wereld van vandaag.

Zaterdagmiddag 8 april 16.00 u : Stille Zaterdag concert
Passiemuziek van Joseph Haydn uitgevoerd door Kamerkoor Zingis en Strijkkwartet ‘De Nieuwe Lelie’ onder leiding van Martin Kuijlenburg; kaarten a 10 euro verkrijgbaar bij aanvang van het concert.

Zaterdagavond 8 april 20.00 u : Paaswake
In de liturgie wordt herdacht dat Jezus Christus als eerste opstond uit de dood o.a. met Paasvuur, het Exsultet (Lofzang van de Paaskaars ), symbool van de overwinning van Christus op de dood en de inwijding van de nieuwe Paaskaars.

Zondag 9 april 10.30 u : Hoogfeest van Pasen
Plechtige Hoogmis met wierook t.g.v. Pasen : H. Eucharistieviering met Nederlandse gezangen waarin herdacht wordt dat Jezus Christus als eerste uit de dood is opgestaan.

Zondag 9 april : 16.00 u Feestelijke Paasvesper met het Gregoriaans Koor Utrecht olv Anthonie Zielhorst
Het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst zingt de feestelijke gezangen uit het Graduale die horen bij het Hoogfeest van Pasen; toegang vrij ; deurcollecte.

Zondag 16 april 10.00 u : Beloken Pasen

Meer informatie ? Zie Facebookgroep Stadsklooster Culemborg en via de gratis nieuwsbrief aan te vragen via : StadskloosterCulemborg@gmail.com