VolwassenkatecheseVan oktober t/m december  willen we één keer in de veertien dagen met elkaar uitwisselen wat we nu eigenlijk geloven. De bedoeling is dat we meestal twee keer per maand ( In totaal 7 keer tot aan Kerst ) op de maandagavonden tussen 19.45 u en 22.00 u samen in gesprek gaan over een aantal thema’s die te maken hebben met het christelijke geloof. Dit doen we aan de hand van het boek ‘Kijk op geloof’( het christelijk geloof uitgelegd) geschreven door dominee Henri Veldhuis.  Henri schreef een aantal  korte en zeer gemakkelijk leesbare hoofdstukjes over een bloemlezing aan christelijke geloofsthema’s zoals Wonderen, Gelijkenissen, Engelen, Koninkrijk van God, Vrijheid, Uitverkiezing, , Vergeving  enz. Hij probeerde daarmee de inhoud van het christelijk geloof op eenvoudige wijze inzichtelijk te maken voor de moderne mens van vandaag.  Het boek is zowel geschreven voor protestanten als katholieken vanuit oecumenisch perspectief en bedoeld om met elkaar het geloofsgesprek te voeren. Daarom voorzag hij elk hoofdstuk  van een aantal gespreksvragen. Wie belangstelling heeft voor deze reeks avonden kan zich opgeven via een mail naar pastor.okkc@gmail.com. Er wordt een groep van maximaal 8 personen gevormd. Indien er meer aanmeldingen zijn wordt een tweede groep gestart op een ander tijdstip.

Locatie : O-K- pastorie, telkens om de 14 dagen op de maandagavond 19.45 – 22.00 u

Oktober :
Maadag 8 oktober  thema’s : Kennismaking en inleiding op de cursus
Maandag 11 oktober thema’s : ‘Wie is God en wat betekent ‘geloven in God’ ?’
Maandag 25 oktober thema’s : ‘Hoe openbaart God zich ?’ en : ‘Is de Bijbel Gods Woord ?’

November :
Maandag 15  november thema’s :’Drie-eenheid’ en ‘Schepping’
Maandag 29 november thema’s  : ‘Mens’ en ‘Vrijheid’

December :
Maandag 6 december thema ‘s : ‘Engelen’ en ‘Wonderen’
Maandag 20 december thema’s : ‘Jezus’ en ‘Zoon van God’

Kosten : Het boek ‘Kijk op Geloof’ van Henri Veldhuis kan 2e hands worden aangeschaft via bol.com. De prijs hiervan varieert van 12,15 tot 18,99 euro. Het is de bedoeling dat deze cursus  in 2022 wordt voortgezet met hetzelfde boek.

Per avond wordt een vrijwillige bijdrage – indien U dat kunt missen – gevraagd van 2,50 voor koffie en/of thee en voor 7 avonden is dat dus 17,50. U kunt dit overmaken naar NL72ABNA0470142065 t.n.v. penningmeester Oud-Katholieke parochie Culemborg.