Gespreksgroep over ‘Opmaat tot eeuwigheid’


  • Locatie: Zaaltje Oud-katholieke kerk
  • Adres: Varkensmarkt 18-20, Culemborg
  • Toekomstige data:

In het najaar worden we met de vergankelijkheid van het leven geconfronteerd. Niet alleen door de herfst en het vallen van de blaadjes van de bomen, maar ook door het herdenken van onze dierbaren op Allerzielen.  Ook wijzelf moeten ‘loslaten’ als we ouder worden maar dat valt niet altijd mee. Oud-bisschop van Breda Tiny Muskens die in oktober dit jaar ruim acht en een half jaar geleden overleed, schreef er een klein boekje over : ‘Opmaat tot eeuwigheid’. Achtereenvolgens worden hier in een aantal kleine hoofdstukjes wat thema’s aangeboden die we in een gesprekskring op de woensdagmorgen van 10.30 – 12.00 u  willen gaan bespreken.

Woensdag 13 oktober : Thema ‘Soberheid’ ( Met niks innerlijk rijk zijn )
Woensdag 27 oktober : Thema ‘Stilte’ ( God raak mij maar aan, ik ben er)
Woensdag 10 november : Thema ‘Bidden’ ( ‘Worden wie je bent’ )
Woensdag 24 november : Thema ‘Ontvankelijkheid’ ( ‘Minder doen, meer zijn’)
Woensdag 8 december : Thema :  ‘De eeuwigheid’ ( ‘Hoe denken religies over doodgaan ?’)

Locatie : Zaaltje OKK, woensdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 u.

Opgave : via pastor.okkc@gmail.com :

Kosten : Vrijwillige bijdrage – indien U dit kunt missen – van 2,50 per ochtend   = 12,50            voor 5 ochtenden ( bijdrage voor koffie en/of thee )  U kunt dit overmaken naar NL72ABNA0470142065 t.n.v. penningmeester Oud-Katholieke parochie Culemborg.