Zondag 17 juli 10.00u
Lector Margot Kersaan

Dienst van Schrift en Gebed
zondag na Pinksteren 11
Lectionarium blz. 458